ازیه جایی به بعد ...
دوس نداری هیچکسو تو خودت راه بدی ...حتی اگه تنهایی کلافت کرده باشه...

از یه جایی به بعد ...

وقتی کسی بهت میگه دوست دارم لبخند میزنی و فاصله میگیری ... !

از یه جایی به بعد...
مرض چک کردن گوشیت خوب میشه...اصلا یه وقتایی یادت میره گوشی داری...
دیگه دلشوره نداری که گوشیتو جایی  جا بزاری و اس ام اس بی جواب بموونه 

از یه جایی به بعد...  

هرروز دلت واسه یه آغوش  گرم تنگ میشه ولی دیگه به هیچ آغوشی فکر نمیکنی ...

از یه جایی به بعد ...

حرفی واس گفتن نداری ترجیح میدی با کسی حرفی نزنی و بری تو لاک خودت...

از یه جایی به بعد ..

از اینکه دوست داشته باشن  میترســـــــــــــــــــــــــــــی ... !
جای تمام دوس داشتن ها توی تن و فکر و ذهنت میسوزه 

از یه جایی به بعد..

 یه حس بی تفاوتی داری... !نه از دوست داشتن ها لذت میبری ...نه از دوست نداشتن ها ناراحت میشی ...

از یه جایی به بعد ...

تو هیجان انگیز ترین لحظه ها
فقط ...
نگاه میکنی ...

Image result for ‫متن های زیباد از سخنان رهبری‬‎