یکــــــــــ بار که تنــــــــــها بمانی


یکــــــــــ بار که بشکنـــد دلتــــــــــ


غرورتــــــــــ


اعتمادتـــــــــ


همین یکــــــــــ بار کافیســـت


تا یکــــــــــ عمـــر

از پشتــــــــــ نگاهـــی ترک خورده به آدمهــا بنگری ...!


همین یکــــــــــ بار کافیســـت


تا دیگر هیــچ نگاهــــــــــی دلتــــــــــ را نلرزانـــد ...


Image result for ‫عکس زیبا و احساسی‬‎